Rotterdams ensemble gespecialiseerd in theatrale muziekprojecten
Nadia Marak © Ronald Knapp

Compositiestudent Nadia Marak schreef speciaal voor het Lucrezia Borgia-concert een nieuwe compositie: Were I to die. We stelden haar drie vragen over de muziek.

1

Wie ben je en hoe zou je de muziek omschrijven die je componeert?

Ik ben Nadia Marak en ik ben 26 jaar. Ik heb Jazz&Pop Fluit gestudeerd in Utrecht en ik ben nu tweedejaars master in de Jazz Compositie afdeling bij Codarts. In mijn muziek probeer ik altijd een verhaal te vertellen. Ik werk graag met complexe structuren die niet overheersen maar bijdragen aan de narrativiteit.

2

Waar gaat ‘Were I to die’ over?

“Were I to die” gaat over afscheid nemen. Mijn inspiratie hiervoor is het specifieke moment dat Lucrezia Borgia Rome moet verlaten voor haar derde huwelijk. Daarbij moet zij haar 2-jarige zoon Rodrigo achterlaten. De tekst (vertaald) is van dichter Lope de Estuñiga en deels van mij. De tekst is voornamelijk in het Engels maar er komen ook passages in het Spaans (amor) en Italiaans (amore) voor.

3

Nog luistertips voor het publiek?

Ik heb de compositie opgedeeld in drie delen waarbij elk deel een emotie reflecteert in het proces van afscheid nemen. Welke emoties dit zijn laat ik over aan de verbeelding van het publiek. Ondanks dat dit een moderne compositie is, heeft het ook zeker een relatie met de barokmuziek. Wellicht kan men zoeken naar de invloeden van de barokmuziek in mijn compositie.